IT-lösningar för
effektiv produktion och logistik

Huvudmeny

System till bokdistributören SD i Oslo

2013-01-18

Lyckad produktionssättning av nya transportetikettsystemet hos Sentraldistribution (SD).

Tillsammans med KNAPP genomförde Else en utbyggnad av SDs ”end-of-line” för uppnå högre prestanda och tillgänglighet.

Else ansvarade för projektledning för hela installationen samt mjukvaruutveckling i det befintliga lagerstyrsystemet.

Den senaste uppgraderingen bestod i att installera en MECTEC-printer i befintligt bansystem under produktion samt koppla ihop lagerstyrsystemet med Centiro för direkt TCP-printning av transportetiketter.

Anläggningen i övrigt består av plastbackhantering med ett plocklager som betjänas av KNAPPs bansystem och skyttlar.
Tre ställagegångar med totalt 75 skyttlar hanterar effektivt gods som sedan skall plockas mot order vid två höghastighetsplockstationer.

Nyheter


Glömt lösen

Logga in


Else AB
Stampgatan 15 - 416 64 Göteborg
Tel: +46 (0)31 760 70 40
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB